บริการของเรา

-บริการจัดส่งสินค้าทางเครื่องบิน(Air Cargo)  และทางเรือ (Ocean freight)  2บริการนี้รวมอยู่ด้วยกัน
- บริการฝากซื้อสินค้า
- บริการอื่นๆ