ระบบการรับสินค้าที่ไทย และการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า

เมื่อพัสดุสินค้าถึงประเทศไทย

**เจ้าหน้าที่ไทยจะทำการคัดแยกพัสดุของท่าน 2 วัน รวมสินค้าและชั่งน้ำหนัก

**เจ้าหน้าจะติดต่อหาลูกค้าเพื่อแจ้งยอดค่าใช้จ่าย ลูกค้าจะต้องมีข้อมูลเลขแทรคกิ้ง, วันที่สินค้าเข้าบ้านอเมริกา, ชื่อหรือเลขสมาชิกที่จ่าหน้ากับไปรษณีย์อเมริกา, จำนวนแทรคกิ้ง ที่สามารถรับได้ในรอบนั้นๆ ให้เจ้าหน้าที่ไทย เพื่อสะดวกต่อการเช็คสินค้า

**เมื่อลูกค้าได้รับแจ้งยอดค่าใช้จ่ายขนส่ง ลูกค้าต้องดำเนินการโอนยอดค่าใช้จ่ายก่อนเที่ยงของวันถัดไป และจะต้องส่ง SMS แจ้งชื่อหรือรหัสมาชิก, ยอดเงินที่โอน, วันที่และเวลาที่โอน แจ้งกลับยังเบอร์เจ้าหน้าที่ ที่ได้โทรแจ้งยอดกับท่าน

เบอร์โทรศัพท์ Us-hop ในประเทศไทย ติดต่อเวลา 10.00 น. – 18.00 น. เท่านั้น !!

คุณอุ้ย  098 – 886 – 1298

การจัดส่งสินค้าจากโกดังไทยไปยังลูกค้า

**จัดส่งผ่านทางบริษัทขนส่งเอกชนภายในประเทศ (Kerry Express)