ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้

-      ใบเสร็จจากเวปกับจำนวนสินค้าที่ได้รับไม่ตรงกัน
-      ไปรษณีย์ ส่งผิดที่อยู่
-      สินค้าแตกหักเสียหายระหว่างขนส่งของไปรษณีย์อเมริกา
-      กล่องสินค้าขาดชำรุดระหว่างขนส่งของไปรษณีย์อเมริกา
-      ชื่อหน้าพัสดุไม่ตรงกับฐานข้อมูลของร้าน ไม่สามารถหาข้อมูลติดต่อลูกค้าได้
-      ระบุเลขสมาชิกไม่ครบถ้วนหรือผิด
-      ไม่ระบุ SEA เมื่อต้องการส่งสินค้าทางเรือ
-      ลูกค้าไม่ได้แจ้งข้อมูลติดต่อผู้รับสินค้าที่ไทย
-      เจ้าหน้าที่ไทยติดต่อเพื่อแจ้งค่าใช้จ่าย แต่ไม่มีผู้รับสายและติดต่อกลับ