การรีแพคสินค้าอเมริกา

การรีแพคสินค้า (ฟรี ไม่คิดค่าบริการ) - การรีแพคสินค้า  เจ้าหน้าที่จะลดขนาดกล่องโดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย - สินค้าที่ลูกค้าไม่ต้องการให้ทางเรารีแพค ลูกค้าต้องระบุหน้ากล่องพัสดุ  “No Repack” หรือไม่ต้องการกล่องอย่างเช่น กล่องรองเท้า ลูกค้าต้องระบุหน้ากล่องพัสดุ “ No Box” ด้วยค่ะ