สินค้าต้องห้าม

product_taboo_th 1. รายการสินค้าที่ทางบริษัทไม่รับส่งทั้งทางเรือและทางเครื่องบิน ได้แก่ สินค้าประเภท สเปรย์-ฉีดพ่น อัดแก๊ส  วิทยุสื่อสาร  อาวุธ เครื่องเทียมอาวุธ ส่วนประกอบของอาวุธ Air gun วัตถุติดไฟ ยาเสพติด  สิ่งของผิดกฏหมายทุกชนิดและสินค้าต้องห้ามนำเข้าทุกชนิด ฯลฯ (ในกรณีมีข้อสงสัย ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้โดยผ่านทางเว็บไซต์ หรือ ทางโทรศัพท์) 2. สินค้าชิ้นเล็กมาก ทางบริษัทไม่รับส่งทางเรือ อาทิเช่น นาฬิกา แว่นตา รองเท้า กระเป๋า และสินค้าต้องห้าม การนำเข้าทุกชนิด ฯลฯ (ในกรณีมีข้อสงสัย ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้โดยผ่านทางเว็บไซต์ หรือ ทางโทรศัพท์ 3. ทางบริษัทมีสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับสินค้าผิดกฏหมายทุกชนิด

โปรดอ่านข้อความด้านล่างให้ละเอียด สินค้าต้อง ห้ามในการส่งออกรวมไปถึงสินค้าต้องห้ามในการส่งออกที่ผิดกฎหมาย  เนื่องจากเหตุการณ์ที่เป็นข่าว  มีคนไทยกลุ่มหนึ่งในสหรัฐอเมิรกา ได้ถูกจับในข้อหาลักลอบนำของผิดกฎหมายประเภทอาวุธสงคราม ออกนอกประเทศทำให้เจ้าหน้าที่ U.S.CUSTOM จะให้ความสนใจในการตรวจมากที่สุดดังนี้   –  อาวุธปืน อาวุธปืนสงคราม และวัตถุระเบิดทุกชนิด –  อะไหล่ปืน –  ส่วนประกอบของปืน ดินปืน ลูกกระสุน รวมไปถึงสินค้าที่คุณมองข้ามว่าไม่ผิดอย่างเช่น  กล่องปืน  ซองปืน  เป็นต้น ก็ถือว่าเป็นส่วนประกอบของปืนเช่นกัน หากผู้ใดฝ่าฝืนส่งมาให้เวปไซต์เรา เพื่อหวังจะให้ส่งกลับไทย ทางเราขอแจ้ง ณ.ที่นี้ว่าทางเราเช็คสินค้าทุกชิ้น ไม่ว่าจะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ หากมีท่านใดส่งมา เราขอยึดสินค้าเหล่านี้เพื่อทำลาย ตามกฎของเวปเรา จึงเรียนมาเพื่อทราบ ส่วนของต้องห้ามในการขนส่งขึ้นเครื่องบินนั่นประกอบไปด้วยรายชื่อสินค้าตามนี้ – น้ำมันเชื่อเพลิง – แบตเตอรี่รถ – สินค้าที่มีฉลาก “U.N.Or CLASS and  FLAMMABLE – วัสดุต่าง ๆที่มี่สารไวไฟ เช่นสเปร์,อ๊อกซิเจน หรือ แอลกกอร์ฮอร์ ที่บรรจุภายในกระป๋องอัดอากาศ เป็นต้น รวมถึง  สีน้ำมัน  สีทาบ้าน ถือเป็นวัตถุไวไฟ